preskoči na sadržaj

Osnovna škola Luka

 > Ponude  > Arhiva
Arhiva ponuda

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

10 296 Luka

KLASA: 602-02/18-01/01

URBROJ: 238/18-121-18-4

Luka, 26. veljače 2018. godine

 

Sukladno članku  15. stavak 6. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14 i 81/15), Povjerenstvo OŠ Luka nakon prezentacije ponude i provedenog  glasovanja roditelja na roditeljskom sastanku održanom 26. veljače  2018. godine, donesi

ODLUKU O ODABIRU PONUDE

Članak 1.

Na javni poziv za organizaciju Škole u prirodi (objavljen na mrežnoj stranici Škole) pristigla je jedna ponuda koja zadovoljava tražene uvjete. Povjerenstvo je odabralo pristiglu ponudu za organizaciju Škole u prirodi te pozvalo navedenog davatelja usluga da prezentira svoju ponudu roditeljima: Euro ASAP Tours d.o.o.

 

Članak 2.

Većinom glasova nazočnih roditelja, učitelja voditelja i učitelja pratitelja Školu u prirodi za učenike 4. razreda OŠ Luka iz Luke (Zadar 31.5.-4.6.2018.) organizirat će

 

Turistička agencija Euro ASAP Tours d.o.o. iz Zagreba, Vinogradska 6b

 

Članak 3.

Odluka će biti objavljena na web stranici Škole i stupa na snagu danom objave. Odluka o odabiru je konačna.

                                                                 Predsjednica Povjerenstva

                                                                 Bernarda Pačalat, prof.

                                                                                                         

Dostaviti:

1. Članovima Povjerenstva

2. Odabranoj Agenciji

3. Arhiva – ovdje

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

10 296 Luka

KLASA: 602-02/17-01/01

URBROJ: 238/18-121-17-2

Luka, 23. siječnja 2017. godine

 

Sukladno članku  15. stavak 6. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14 i 81/15), Zajedničko povjerenstvo OŠ Ante Kovačića, OŠ Luka i OŠ Pavla Štoosa nakon prezentacije ponuda i provedenog  glasovanja roditelja na roditeljskom sastanku održanom 23. siječnja  2017. godine, donesena je

 

ODLUKA O ODABIRU PONUDE

 

Članak 1.

Na javni poziv za organizaciju Škole u prirodi (objavljen na mrežnim stranicama Škola) pristiglo je osam ponuda koje zadovoljavaju tražene uvjete. Povjerenstvo je odabralo tri ponude za organizaciju Škole u prirodi te pozvalo navedene davatelje usluga da prezentiraju svoje ponude roditeljima:

Euro ASAP Tours d.o.o.

Presečki grupa d.o.o.

Turistička agencija RTA d.o.o.

Članak 2.

Većinom glasova nazočnih roditelja, učitelja voditelja i učitelja pratitelja Školu u prirodi za učenike 4. razreda OŠ Ante Kovačića iz Marije Gorice, OŠ Luka iz Luke i OŠ Pavla Štoosa iz Kraljevca na Sutri (Zadar 29.5.-2.6.2017.) organizirat će

Turistička agencija Euro ASAP Tours d.o.o. iz Zagreba, Vinogradska 6b

 

 

Članak 3.

Odluka će biti objavljena na web stranici Škole i stupa na snagu danom objave. Odluka o odabiru je konačna.

 

                                                                           Predsjednica Povjerenstva

                                                                           Snježana Vranješ

Dostaviti:

1. Članovima Povjerenstva

2. Odabranim Agencijama

3. Arhiva – ovdje

 

 

 

TRG SV. ROKA 3

10296 LUKA

KLASA: 621-02/17-01/01

URBROJ: 238/18-121-17-1

Luka, 17.1.2017.

 

 

O B A V I J E S T  O ODABRANIM

PONUDAMA I POZIV NA PREDSTAVLJANJE PONUDE

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva br. 3/16  i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju Škole u prirodi : Dalmacija -  za učenike četvrtog razreda OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, OŠ Luka, Luka i OŠ Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli  u šk. god. 2016./17., na sastanku – javnom otvaranju ponuda, održanom 16. siječnja 2017. godine odabralo je  ponude

1.  Turističke  agencije  RTA  d.o.o.

2.  Euro ASAP Tours d.o.o.

3.  Presečki grupa d.o.o.

Pozivaju se gore navedeni davatelji usluga da dana 23. siječnja 2017. godine u 18,00 sati  u OŠ Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.

Predviđeno trajanje prezentacije je 5 minuta.

 

                                                                                                                       Predsjednica Povjerenstva

                                                                                                                       Snježana Vranješ                                                      

 

 

 

 

JAVNI POZIV NA DOSTAVLJANJE PONUDA - ŠKOLA U PRIRODI

Temeljem članka 12. st.11.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14), Osnovna škola Ante Kovačića, Osnovna škola Luka i Osnovna škola Pavla Štoosa,  objavljuju

 

Zajednički javni poziv za organizaciju Škole u prirodi

 

Sukladno točki IV. Zajedničkog javnog poziva od 27.12.2016. godine, ponuditelji su obvezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici na školu nositelja javnog poziva s naznakom

"Javni poziv - ne otvaraj" - Broj ponude: 3/16 na adresu OŠ Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica.

Ponude dostavljene pod drugim brojem ili bez poziva na broj 3/16  neće se razmatrati. 

Luka, 27.12.2016.

 

Obrazac poziva i Zajednički javni poziv nalaze se u prilogu.

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

TRG SV. ROKA 3

10296 LUKA

Klasa: 621-02/16-01/17

Urbroj: 238/18-121-16-17

Luka, 16.12.2016.

 

Temeljem čl. 14. st. 8. Pravilnika  o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ br. 87/14 i 81/15) Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju Škole u prirodi: Dalmacija -   za učenike četvrtog razreda OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, OŠ Luka, Luka i OŠ Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli  u šk. god. 2016./17., nakon javnog otvaranja ponuda, dana 16. prosinca 2016. godine u OŠ Ante Kovačića Marija Gorica, donijelo je slijedeću

 

O D L U K U O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA

 

Članak 1.

Javni poziv br. 2/2016. za prikupljanje ponuda za organizaciju  Škole u prirodi  - Dalmacija, za učenike četvrtog razreda OŠ Ante Kovačića, OŠ Luka i OŠ Pavla Štoosa, objavljen 30. 11. 2016. godine na web stranici škola, se poništava zbog utvrđenih nepravilnosti u objavi javnog poziva ustanovljenih prilikom otvaranja ponuda.

Članak 2.

Ova odluka dostavit će se agencijama koje su dostavile ponude.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka Povjerenstva je konačna, te će biti objavljena na mrežnim stranicama škola.

 

                                                                             Predsjednica Povjerenstva

                                                                             Snježana Vranješ      

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

KLASA: 621-02/16-01/16

URBROJ: 238/18-121-16-16

Luka, 30. studenog 2016. godine

           

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA, OSNOVNA ŠKOLA LUKA i OSNOVNA ŠKOLA PAVLA ŠTOOSA 
objavljuju 
ZAJEDNIČKI JAVNI POZIV 
za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Ante Kovačića, OŠ Luka i OŠ Pavla Štoosa

 

Na temelju Statuta, Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2016./17., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2016./17. te Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14, 81/15.) ravnateljica OŠ Ante Kovačića, OŠ Luka i ravnatelj OŠ Pavla Štoosa upućuju javni poziv OŠ Pavla Štoosa.

 

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

 

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Škola na priloženom obrascu.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: OŠ Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica.

 

Ponude će razmatrati Zajedničko Povjerenstvo.

 

Rezultati odabira ponuda objavljuju se na internetskim stranicama školskih ustanova.

v.d. ravnateljica OŠ Ante Kovačića

Antica Rajčić

ravnateljica OŠ Luka

Jasminka Ferek

ravnatelj OŠ Pavla Štoosa

Ante Vukelić

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

KLASA: 621-02/16-01/09

URBROJ: 238/18-121-16-9

Luka, 22. veljače 2016. godine

OSNOVNA ŠKOLA LUKA i OSNOVNA ŠKOLA PAVLA ŠTOOSA objavljuju ZAJEDNIČKI JAVNI POZIV za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka i OŠ Pavla Štoosa

I. Na temelju Statuta, Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2015./16., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2015./16. te Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( Narodne novine br. 67/14, 81/15.) ravnateljica OŠ Luka i ravnatelj OŠ Pavla Štoosa upućuju javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka i OŠ Pavla Štoosa.

II. Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

III. Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Škola na priloženom obrascu.

IV. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude 2/2016 na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka.

V. Ponude će razmatrati Zajedničko Povjerenstvo.

VI. Rezultati odabira ponuda objavljuju se na internetskim stranicama školskih ustanova.

Ravnateljica OŠ Luka:

Jasminka Ferek

Ravnatelj OŠ Pavla Štoosa:

Ante Vukelić

 

JAVNI POZIV 
za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

KLASA: 621-02/16-01/01

URBROJ: 238/18-121-16-1

Luka, 21. siječnja 2016. godine

           

OSNOVNA ŠKOLA LUKA 
objavljuje 
JAVNI POZIV 
za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka

 

Na temelju članka 91. Statuta Osnovne škole Luka, Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2014./15., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2014./15. te članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( Narodne novine br. 67/14, 81/15.) ravnateljica Škole upućuje javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka.

 

 Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

 

 

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Škole na priloženim obrascima.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka.

 

 

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane Škole.

 

Rezultati odabira ponude objavljuju se na internetskim stranicama školske ustanove.

U prilogu je obrazac poziva br. 1/2016. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

 

U prilogu je OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČNE NASTAVE.

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

KLASA: 621-02/16-01/01

URBROJ: 238/18-121-16-1

Luka, 21. siječnja 2016. godine

           

OSNOVNA ŠKOLA LUKA 
objavljuje 
JAVNI POZIV 
za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka

 

Na temelju članka 91. Statuta Osnovne škole Luka, Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2014./15., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2014./15. te članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( Narodne novine br. 67/14, 81/15.) ravnateljica Škole upućuje javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka.

 

 Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

 

 

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Škole na priloženim obrascima.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka.

 

 

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane Škole.

 

Rezultati odabira ponude objavljuju se na internetskim stranicama školske ustanove.

 

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek


Dana 24. travnja 2015. godine održana je sjednica Povjerenstva na kojoj je odabrana najpovoljnija ponuda za organizaciju jednodnevnog izleta u Hrvatsko zagorje. Odluka se nalazi u prilogu.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - jednodnevni izlet - Hrvatsko zagorje!

 


JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNOG IZLETA - ponovljeni

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

KLASA: 621-02/15-01/08

URBROJ: 238/18-121-15-8

Luka, 10. travnja  2015. godine

     

OSNOVNA ŠKOLA LUKA 
objavljuje 
JAVNI POZIV 
za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave, „jednodnevni izlet“ za učenike

od prvog (1.) do četvrtog (4.) razreda Osnovne škole Luka

 

I.    Na temelju članka 91. Statuta Osnovne škole Luka, Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2014./15., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2014./15. te članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( Narodne novine br. 67/14) ravnateljica Škole upućuje javni poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave, „jednodnevni izlet“ za učenike od prvog (1.) do četvrtog (4.) razreda Osnovne škole Luka.

 

II.   Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

 

III.    Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Škole na priloženom obrascu.

 

IV.    Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka.

 

V.    Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane Škole.

 

VI.   Rezultati odabira ponude objavljuju se na internetskim stranicama školske ustanove.

 

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

 

U prilogu je OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE.

 


 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNOG IZLETA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

KLASA: 621-02/15-01/06

URBROJ: 238/18-121-15-6

Luka, 30. ožujka  2015. godine

 

OSNOVNA ŠKOLA LUKA 
objavljuje 
JAVNI POZIV 
za organizaciju jednodnevne izvanučionične nastave, „jednodnevni izlet“ za učenike

od prvog (1.) do četvrtog (4.) razreda Osnovne škole Luka

 

I.   Na temelju članka 91. Statuta Osnovne škole Luka, Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2014./15., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2014./15. te članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( Narodne novine br. 67/14) ravnateljica Škole upućuje javni poziv za organizaciju jednodnevne izvanučionične nastave, „jednodnevni izlet“ za učenike od prvog (1.) do četvrtog (4.) razreda Osnovne škole Luka.

 

II.   Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

 

III.  Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Škole na priloženom obrascu.

 

IV.   Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka.

 

V.    Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane Škole.

 

VI.   Rezultati odabira ponude objavljuju se na internetskim stranicama školske ustanove.

 

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

 

U prilogu je OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČNE NASTAVE.


Javni poziv za organizaciju Škole u prirodi

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

KLASA: 621-02/15-01/01

URBROJ: 238/18-121-15-1

Luka, 28. siječnja  2015. godine

    

OSNOVNA ŠKOLA LUKA 
objavljuje 
JAVNI POZIV 
za organizaciju višednevne izvanučionične nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka

 

I.   Na temelju članka 91. Statuta Osnovne škole Luka, Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2014./15., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2014./15. te članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( Narodne novine br. 67/14) ravnateljica Škole upućuje javni poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka.

 

II.   Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

 

III.   Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Škole na priloženim obrascima.

 

IV.   Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka.

 

V.   Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane Škole.

 

VI.  Rezultati odabira ponude objavljuju se na internetskim stranicama školske ustanove.

 

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

 

U prilogu je OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE.


 


eTwinning SCHOOL

e-Dječja kartica

E-Dječja kartica namijenjena je

roditeljima, udomiteljima i skrbnicima,

a čije korištenje omogućuje razne

pogodnosti ili popuste na proizvode

ili usluge kod dogovorenih partnera

iz javnog i privatnog sektora.

e-Dnevnik

ODLUKA NASTAVA 2021/22
Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Office 365

Office 365 je besplatan za sve učenike i nastavnike

Office 365

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Posjetite

 

        

      

CMS za škole logo
Osnovna škola Luka / Trg Sv. Roka 3, HR-10296 Luka / os-luka.skole.hr / ured@os-luka.skole.hr
preskoči na navigaciju